Dłuższa karencja

Ustawa ma regulować zakazy podejmowania określonej aktywności przez osoby wykonujące zadania publiczne. Te zakazy byłyby nieco szersze od obowiązujących dzisiaj. Nadal nie wolno byłoby im prowadzić biznesów w spółkach i na własny rachunek. Zdaniem jednak Grażyny Czubek z Programu przeciw Korupcji Fundacji Batorego wobec tak dużego kręgu osób objętych projektowaną ustawą (szacunki autorów mówią o 750 tys.) całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nawet przez urzędników niskiego szczebla byłby zbyt szeroki i godziłby w konstytucyjną zasadę wolności pracy.

Zabronione byłoby powoływanie się na zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję w celu zakupu jakiegoś towaru lub usługi taniej od pozostałych nabywców.


Czytaj więcej …