Założenia do nowelizacji ustawy o służbie cywilnej zakładają, że członkom korpusu służby cywilnej za jedną godzinę pracy nadliczbowej w dni robocze będzie przysługiwać 1,25 godziny wypoczynku, a za godzinę nadliczbową w dni świąteczne – 1,5 godziny. Prawa do wolnego za pracę po godzinach w dni robocze nie będą miały osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej, kierownicy urzędów oraz ich zastępcy.

Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, uważa, że w służbie cywilnej za pracę w nadgodzinach w dni robocze nie powinna przysługiwać rekompensata. Jego zdaniem jest nią stabilność zatrudnienie i zwiększona ochrona ze strony państwa, a w przypadku urzędników służby cywilnej dodatek służby cywilnej i dodatkowy urlop wypoczynkowy. Z kolei Ministerstwo Finansów postuluje, aby czas wolny przysługiwał tylko za pracę w nadgodzinach wykonywaną na polecenie przełożonego.