„Centralni” i samorządowcy
Debatę poprowadził autorytet w sprawach administracji publicznej, prof. Michał Kulesza, jeden z głównych twórców ustawy o samorządzie gminnym z 1990. Za stołem prezydialnym udało się zgromadzić osoby, które mogą ocenić funkcjonowanie administracji z różnych perspektyw. W dyskusji udział wzięli m. in. Adam Leszkiewicz (sekretarz m.st. Warszawy), Maria Jolanta Batycka – Wąsik (wójt niewielkiej gminy Lesznowola), Andy Rafalat – przedstawiciel współpracującej z administracja brytyjską i polską organizacji Investors in People, a także Dariusz Supeł i Paweł Korliński reprezentujący Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Wiele ciekawych uwag wniósł Jarosław Komża, były naczelnik wydziału promocji miasta w Żyrardowie, który stwierdził m.in.:

Otwarcie sesji plenarnej

– Pracuję w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego od niedawna. Bardzo często obecni koledzy konsultują się ze mną pytając: „A jak ty, jako przedstawiciel Żyrardowa patrzyłbyś na to jak z wami współpracujemy? Dlatego wspólne debaty administracji centralnej i samorządowej, takie jak na Konferencji ”Nowocześni z Urzędu” są konieczne. Pozwalają konfrontować punkt widzenia wielu stron.

Butik czy fabryka?
Podczas debaty poruszono fundamentalne kwestie dla reform administracji: jaki jest cel działania urzędów, dlaczego nie wszędzie udają się pozytywne zmiany, jaka jest specyfika poszczególnych jednostek administracji. Padały też pytania o możliwości usprawnienia współpracy pomiędzy administracją centralną i samorządami.

Od lewej: Dariusz Supeł i Paweł Korliński
(Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych)
i Andy Rafalat (Investors in People Polska)
Od lewej: Jorosław Komża
(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego),
Adam Leszkiewicz (Sekretarz m. st. Warszawy),
Maria Jolanta Batycka Wąsik (Wójt gminy Lesznowola),
prof. Michał Kulesza

– Praca w samorządzie nie wszędzie wygląda tak samo. Jeśli porównamy pracę urzędników jak menedżerów firm, to zarządzanie Lesznowolą jest jak kierowanie butikiem, a praca w Warszawie to prowadzenie fabryki – zauważył podczas debaty prof. Michał Kulesza. – Tak różne organizacje mają często zupełnie inne problemy, ale i tu i tu jest bardzo wiele dobrego do zrobienia.

Podczas sesji panelowej największe zainteresowanie wzbudziły spotykania poświęcone zarządzaniu zasobami ludzkimi. Prelekcje „Urzędnik na 5-tkę” Ilony Węgłowskiej z Grupy APEXnet oraz „Zarządzanie przez cele na przykładzie administracji brytyjskiej” Andy’ego Rafalata z Investors in People Polska otrzymały w ankietach pokonferencyjnych celujące noty pod względem zawartości merytorycznej. Polityka kadrowa to „gorący” temat w administracji która coraz dotkliwiej odczuwa odpływ fachowców, w związku ze stosunkowo nieatrakcyjnymi wynagrodzeniami w sektorze publicznym.
– Administracja nie uniknie konfrontacji z sektorem prywatnym na rynku pracy – przekonywał Andy Rafalat w swoim wystąpieniu. – Dlatego urzędy muszą tworzyć swoja strategię przyciągania i zatrzymywania najlepszych ludzi. Przykład Wielkiej Brytanii pokazuje, że administracja może byc na rynku pracy konkurencyjna.

Urzędnicy promują
Sebastian Oprządek z firmy Eskadra przedstawił urzędnikom szczegóły kampanii promocyjnej polsko-ukraińskiej oferty organizacji Euro 2012. Słuchacze mogli poznać wiele oryginalnych pomysłów i technik, które warto stosować przy promocji własnego regionu lub miasta. Prelegent dowodził też, że ważny jest nie tylko pomysł kampanii, ale także zaangażowanie najważniejszych urzędników i władz regionu.

Dyskusja podczas sesji plenarnej
Ilona Węgłowska (Grupa APEXnet)
podczas panelu „Urzednik na 5-tkę”

Bardzo ciekawe wystąpienie zaprezentowali wspólnie Bożena Kurowska z Poznania, Wanda Ostrowska z Dzierżoniowa oraz Piotr Czubiński z Kraśnika. Miasta te wdrożyły różne standardy i normy mające na celu udoskonalenie zarządzania i przepływu informacji. Słuchacze mogli dowiedzieć się jak w praktyce wyglądało wprowadzanie zmian i jakie przyniosło efekty.
– Interesuje nas przede wszystkim motywacja do zdobywania poszczególnych certyfikatów i praca, która została włożona w działania urzędów – zauważył moderujący ten panel Marek Wiśniewski z publiczni.pl. – Certyfikat to tylko świadectwo wcześniej wprowadzonych zmian.
Prelegenci zgadzali się, że często musieli walczyć z oporem własnych kadr, przyzwyczajonych do „dawnych porządków”.

– Wielu osobom nie mieściło się w głowie, że „władza” urzędnicza ewoluuje w kierunku „służby” urzędniczej – powiedziała Wanda Ostrowska, sekretarz Dzierżoniowa. – Co ciekawe, także wielu odwiedzającym urząd trudno przestawić się z roli petenta na role klienta, który może czegoś wymagać.
– Wdrażając w Poznaniu ISO 9001, ISO 14001 oraz standard Investors in People mieliśmy na uwadze nie tylko korzyści „klienta zewnętrznego” – czyli ludzi odwiedzających urzędy, ale także „klienta wewnętrznego” – czyli naszych urzędników – powiedziała Bożena Kurowska z Urzędu Miasta Poznań. – Tworzą oni teraz organizację o wiele sprawniejszą, lepiej wywiązującą się ze swoich zadań, a dzięki temu ich warunki pracy zmieniły się bardzo na plus.

Panel „Programy certyfikujące dla samorządów”.
Od lewej: Piotr Czubiński (Burmistrz Kraśnika),
Bożena Kurowska (Urząd Miasta Poznań),
Wanda Ostrowska (Sekretarz Miasta dzierżoniów)

Trzeba spotykać się częściej
Chęci do dyskusji i pytań było tak wiele że prawie każdy panel trwał dłużej niż przewidziano. Urzędnicy nie chcieli po prostu kończyć rozmów, do których – jak sami przyznawali – rzadko mają okazję w takim gronie. To pokazuje jak potrzebne są tak unikalne spotkania jak konferencja Nowocześni z Urzędu, gromadzące ludzi z różnych szczebli administracji. Organizatorzy już zapowiedzieli kontynuację cyklu.

Zobacz galerię konferencji

Sponsorami konferencji Nowocześni z Urzędu byli: Grupa APEXnet oraz Konsorcjum Nowoczesny Urząd.
Patronem konferencji była Polska Izba Firm Szkoleniowy.
Patronat medialny objęły: Gazeta Samorządu i Administracji, Gazeta.pl, NGO.pl, Wrota Małopolski, Gazeta Pomorska i Wrota Podlasia.
Media współpracujące: Wirtualna Polska i Głos Szczeciński.