Na przykład: uzyskać zgodę na wycięcie drzewa w ogródku, wnieść uwagi do planów zagospodarowania, złożyć wniosek o zezwolenie na posiadanie psa agresywnej rasy czy zgłosić budowę ogrodzenia. Elektronicznie będzie można wystąpić też o zgodę na zatrudnienie cudzoziemca czy poprosić o umorzenie lub rozłożenie na raty mandatów.

Według zapewnień rządu to, co czeka nas w przyszłym roku, jest dopiero początkiem informatyzowania urzędów. Docelowo, w 2011 r., powstanie centralna baza danych – urzędnik będzie prosił nas tylko o PESEL, resztę znajdzie sam. Od 2011 r. będą też wprowadzone nowe dowody osobiste zawierające podpis elektroniczny.