Tak jednak dzieje się na mocy art. 29 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (DzU z 2001 r. nr 86, poz. 953 ze zm.).Przepis ten dopuszcza możliwość zatrudnienia urzędnika państwowego poza normalnymi godzinami pracy, jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, a w wyjątkowych wypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta (ust. 2). Zasada ta nie dotyczy ciężarnych ani kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat (ust. 3).

Jak czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej przepisy te dyskryminują więc urzędników mężczyzn. Kodeks pracy gwarantuje bowiem pracownikom (płci obojga) opiekującym się dzieckiem do ukończenia przez nie czterech lat prawo do decydowania o wykonywaniu pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowaniu poza stałe miejsce pracy.

O interwencję legislacyjną w tej sprawie rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji.