Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamierza złagodzić przepisy dla przedsiębiorców, którzy łamali lub byli posądzani o łamanie praw pracowniczych i chcą zatrudniać bezrobotnych. Obecnie powiatowe urzędy pracy (PUP) nie mogą przyjmować ofert zatrudnienia od pracodawców, którzy w ciągu ostatnich 365 dni zostali skazani prawomocnym wyrokiem lub byli objęci postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym łamania praw pracowniczych.W przypadku pracodawców, którzy naruszyli prawa pracownicze lub wobec których mogą się potwierdzić obawy, że naruszają te prawa, stworzono możliwość przyjęcia oferty w zależności od decyzji podjętej przez powiatowy urząd pracy – powiedziała wiceminister pracy Czesława Ostrowska na posiedzeniu sejmowej Komisji Przyjazne Państwo.