Urzędy kontroli skarbowej w 2006 roku zakończyły 16,5 tys. kontroli. W ich wyniku ujawniono m.in. zaległości podatkowe o łącznej wartości ponad 3 mld zł. Najwięcej nieprawidłowości, bo aż 47 proc. stwierdzono w podatku akcyzowym. Kolejne pozycje to VAT, PIT i CIT. Ze sprawozdania opublikowanego przez resort finansów wynika, że takie efekty kontrola skarbowa osiągnęła przy najniższym poziomie zatrudnienia. W 2006 roku w służbie tej pracowało 5430 osób. Kilka lat wcześniej pracowników było o 64 proc. więcej, czyli ponad 8900 osób (dane za 1997 rok).