Instytucje użyteczności publicznej, placówki handlowe, wspólnoty mieszkaniowe, ale także obiekty kultury i sportu będą miały 10 lat na pełne dostosowanie swoich budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tak wynika z rządowego projektu założeń do ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, który trafił już do konsultacji społecznych.

Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna ustawa będzie realizowana według zasady tzw. rozsądnego dostosowania. Oznacza to, że instytucja lub placówka wdroży tylko te zmiany, które są niezbędne.