W trakcie rekrutacji osób do pracy w administracji coraz częściej wymaga się znajomości języków obcych. Są też i takie urzędy, w których wymagany jest certyfikat językowy prawie na każdym stanowisku. Znajomość języka jest także niezbędna, aby pracować jako urzędnik Służby Cywilnej.

Pracownik Służby Cywilnej, który podejmuje decyzję o rozpoczęciu kariery w administracji może starać się o mianowanie na urzędnika Służby Cywilnej. Taki status daje większą ochronę przed zwolnieniem i bez względu na stanowisko zwiększa jego zarobki o 880 zł. Zgodnie z art. 19 pkt 4 ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o Służbie Cywilnej (Dz.U. nr 170, poz. 1218 z późn. zm.) o uzyskanie mianowania w SC może ubiegać się osoba, która zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych UE.

W przypadku osób, które posiadają co najmniej trzyletni staż pracy, istnieje możliwość ubiegania się o wysokie stanowiska. Podobnie jak w przypadku urzędnika mianowanego, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 8 ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o Państwowym Zasobie Kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.U. nr 170, poz. 1217 z późn. zm.), osoba ubiegająca się o pracę na wysokim stanowisku powinna znać co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych UE.

W obu powyższych przypadkach postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Jeśli chodzi o egzamin językowy należy wykazać się jego ogólną znajomością oraz opanowaniem leksyki z zakresu administracji publicznej. W przypadku kandydatów ubiegających się o mianowanie na urzędników Służby Cywilnej nie mają obowiązku zdawania egzaminu z języka, ale są zobowiązani do przedstawienia certyfikatu, bądź dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego – podaje „Gazeta Prawna”.