Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jest jeszcze w tzw. uzgodnieniach wewnątrzresortowych w Ministerstwie Finansów, ale jego kształt znacznie odbiega od pierwotnej wersji. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono, dotyczą zapowiadanej opcji zerowej. Resort finansów nie wycofuje się z niej, ale ją łagodzi. Początkowo zakładano, że od 1 stycznia 2008 r. (kiedy ma powstać KAS), wszystkie stosunki pracy z urzędnikami i celnikami miały wygasnąć z mocy prawa, a specjalny pełnomocnik miał ich powoływać do pracy na nowo.

Nowa wersja projektu ustawy o KAS przewiduje, że z dniem 31 grudnia 2007 r. wszyscy pracownicy i funkcjonariusze automatycznie przejdą do pracy w nowych jednostkach organizacyjnych, a rozstrzygnięcia dotyczące ich dalszego statusu w służbie skarbowej zapadną do 31 marca 2008 r. W konsekwencji stosunki pracy mają wygasnąć po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeśli przed upływem tego terminu pracownicy nie dostaną propozycji pracy w nowych służbach.