W ramach współpracy pracownicy tych urzędów sukcesywnie zamieszczają w nich aktualności podatkowe. Między innymi publikowane są bieżące informacje o zmianach przepisów podatkowych, dacie ich obowiązywania, przypomnienia o terminach i obowiązkach podatników wynikających z ustaw i rozporządzeń podatkowych.

W ostatnich numerach tych gazet zostały zamieszczone informacje na temat nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 113 poz.720). Zmiana w/w przepisów spowodowała m.in. utratę zwolnienia (bez względu na wysokość osiąganych obrotów) i od 1 listopada 2008 r. każdy podatnik dokonujący dostawy wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00) lub napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, których zawartość alkoholu przekracza 0,5 % (bez względu na symbol PKWiU) – ma obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu nawiązał współpracę z rozpoczynającym swoją działalność Tygodnikiem Regionu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Celem współpracy jest przekazywanie istotnych informacji związanych z wykonywaniem obowiązków podatkowych i funkcjonowaniem administracji podatkowej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku służb skarbowych.

W rezultacie zawartego porozumienia na łamach tygodnika ukazywać się będą informacje dotyczące prawa podatkowego związane z prawidłową realizacją obowiązków podatkowych.