Ustawa zawiera instrumentarium umożliwiające sprawną koordynację oraz realizację zadań z zakresu współpracy rozwojowej opartej na trzech elementach stanowiących jednocześnie trzy najistotniejsze obszary naszej aktywności wobec krajów rozwijających się: pomocy rozwojowej i humanitarnej oraz wspieraniu demokracji. Wzmocni ona również polskie działania w obszarze edukacji globalnej.

Przyjęcie ram legislacyjnych dla działań w zakresie współpracy rozwojowej podczas przewodnictwa w Radzie UE to szczególna legitymizacja naszej aktywności w tej dziedzinie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragnie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w prace nad ustawą.

źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych