Tematyka dotychczasowych kongresów dotyczyła m.in.: polityki miejskiej, atrakcyjności miast oraz możliwości, jakie daje miastom członkostwo w UE.

Tegoroczne obrady są poświęcone jakości życia w miastach. Podstawą do dyskusji, w pierwszym dniu Kongresu, będzie monitoring jakości usług komunalnych realizowanych w ramach rozbudowywanego przez ZMP Systemu Analiz Samorządowych (SAS), który jest jedynym systemem monitoringu jakości zarządzania (koszty i efekty) lokalnymi zadaniami publicznymi w krajach Europy Środkowej i Zachodniej.

SAS to oprogramowanie służące samorządom gmin, miast i powiatów do gromadzenia, analizy, opracowywania i prezentacji danych, uzupełniających statystykę publiczną, które dotyczą finansów lokalnych, demografii, oświaty, kultury, pomocy społecznej, transportu, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej. Zawiera też zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju (opisujący ład przestrzenny, gospodarczy i społeczny) i udostępnia ankiety do badania opinii mieszkańców. Ostateczną miarą rozwoju miasta jest jakość życia mieszkańców. Najlepiej mierzyć ją równocześnie obiektywnymi miarami, którymi jest właśnie zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju, oraz danymi subiektywnymi, pochodzącymi z badań opinii mieszkańców.

Podczas drugiego dnia Kongresu, w związku z organizowaną w Poznaniu konferencją klimatyczną, zostaną przedstawione przykłady działań władz lokalnych na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym (m.in. z Bielska-Białej).

W czwartek, 25 września, o godz. 13.30 (przed obradami) w Bielskiem Centrum Kultury (ul. Słowackiego 27) zaplanowano KONFERENCJĘ PRASOWĄ dla przedstawicieli mediów z udziałem prezesa ZMP, prezydenta Poznania, Ryszarda Grobelnego oraz prezydenta Bielska-Białej, Jacka Krywulta.

Joanna Proniewicz
rzecznik prasowy
Biuro Związku Miast Polskich