Celem organizacji VIII Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych jest dyskusja na temat najbardziej kontrowersyjnych obszarów realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  zarówno do strony Zamawiających jak i Wykonawców.

 

 W spotkaniu wezmą udział: pan Jerzy Czaban, pan Grzegorz Czaban i pan Łukasz Czaban. Eksperci na bieżąco śledzą zmiany prawne dotyczące zamówień publicznych. Już niebawem rozpoczną się prace w Komisji Sejmowej i Senackiej w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych,  dlatego tak ważne są  postulaty zgłoszone przez uczestników konferencji.

 

Termin i miejsce: 19-20 kwietnia 2012 r., Warszawa – Pałac Kultury i Nauki

 

Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne >>proszę kliknąć tutaj<<

 

Zapraszamy wszystkich, którym z różnych względów bliska jest tematyka zamówień publicznych!