Jak przypomniał Ortyl, do końca 2005 r. firmom i instytucjom przekazano ok. 3 proc. z 8,6 mld euro, pochodzących z funduszy strukturalnych UE na lata 2004-2006.

Ortyl uczestniczył w obradach Sejmu nad nowelizacją ustawy o Narodowym Planie Rozwoju (NPR) 2004-2006 z 20 kwietnia 2004 r., która ma usprawnić pozyskiwanie unijnych dotacji. Projekt nowelizacji odesłano do dalszych poprawek do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Gospodarki.

Za jak najszybszym uchwaleniem noweli opowiedział się m.in. szef PSL Waldemar Pawlak. Jego zdaniem projekt noweli jest już mocno opóźniony, a parlament i rząd winny zajmować się obecnie wykorzystaniem unijnego wsparcia w latach 2007-2013.

Resort rozwoju planował, że nowela zacznie obowiązywać w połowie 2006 r. Unijne pieniądze z budżetu na lata 2004-2006 wydawane będą do końca 2008 r. Jednocześnie od 2007 r. powinna obowiązywać nowa ustawa o NPR 2007-2013. Projekt tej ustawy został opracowany przez resort rozwoju, pozytywnie zaopiniowany przez samorządy regionalne w czasie konsultacji, a wkrótce powinien zająć się nim rząd – poinformował Ortyl.