Główne zmiany wprowadzone nowelizacją Kodeksu pracy:
1) Firmy wydadzą jedno świadectwo pracy za zatrudnienie czasowe.
2) Pracodawcy będą mieli kłopot z ustaleniem terminu wydania świadectwa.
3) Po krótkiej przerwie w zatrudnieniu badania lekarskie są nieobowiązkowe