Po pięciu edycjach Forum Samorządowego przed nami nowe wyzwanie. Trzeba wypracować międzynarodową formułę Forum. W tej sprawie podpisany został List Intencyjny. To wyzwanie, ale i szansa, którą musimy wykorzystać – mówi marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Władysław Husejko.

Wolą stron jest wypracowanie w ramach Międzynarodowego Forum Samorządowego największego opiniotwórczego źródła dyskusji oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń w zakresie zasad funkcjonowania i roli samorządów w państwach Unii Europejskiej oraz krajach sąsiadujących – czytamy w Liście Intencyjnym.

Sygnatariuszami Listu są: marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko, prezydent miasta Szczecin Piotr Krzystek, JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Waldemar Tarczyński oraz przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, Zygmunt Berdychowski.

Serwis publiczni.pl był patronem medialnym tego wydarzenia

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego