Wczoraj rząd znowelizował uchwałę w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w Służbie Cywilnej. Zmiana polega na rozszerzeniu listy urzędów uprawnionych do otrzymania środków na dodatki specjalne. Są one obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia Korpusu Służby Cywilnej.

Z ogólnej kwoty tegorocznej rezerwy na wynagrodzenia w administracji (528 mln zł) na sfinansowanie dodatków zostało przeznaczone 160 mln zł. Trafiły do pracowników 2,3 tys. urzędów. Każdy urząd otrzymał pieniądze, aby lepiej wynagradzać stanowiska, na których wartościowanie pokazało zaniżenie poziomu wynagradzania w stosunku do wartości stanowiska. Ponad to kwota około 65 mln zł została przeznaczona na wyrównywanie różnic w płacach w urzędach.

Rząd zapowiada, że w przyszłym roku ten dodatek specjalny zostanie zlikwidowany. Mają go zastąpić premie lub nagrody za konkretne efekty pracy. Rezerwa celowa na wynagrodzenia w administracji ma wynieść 539 mln zł.