To esencja wyroku Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2011 r. (I PK 40/11). Wyjaśnia on wątpliwości dotyczące zapłaty za nadliczbówki wypracowane przez pracowników podlegających pod pragmatyki służbowe, które nie przewidują dla nich dodatków z tego tytułu.

Wielu ekspertów twierdzi, że – wobec nader skromnych regulacji tej kwestii w pragmatykach – należy pomocniczo sięgać do kodeksu pracy i wypłacać tym osobom dodatki za nadgodziny. To orzeczenie SN przeczy tej tezie.

więcej na: www.rzeczpospolita.pl