Ministerstwo Finansów informuje, że do konkursu na stanowisko naczelnika przystąpią zainteresowane osoby w 200 urzędach skarbowych oraz na stanowisko dyrektora w 14 izbach skarbowych.
Jak dotąd o składzie pięcioosobowej komisji przeprowadzającej konkurs będzie odpowiedzialny minister finansów. W rozporządzeniu nie pojawił się już przepis mówiący o tym, że członkowie obsady komisji mają być powoływani spośród osób, których wiedza i doświadczenie zawodowe dają rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych jej zadań.

Okazuje się również, że wszyscy kandydaci, chętni do podjęcia pracy w komisji, będą zobowiązani do złożenia większej ilości dokumentów niż dotychczas. Poza zgłoszeniem do konkursu, kwestionariusza osobowego ze zdjęciem i zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu w urzędzie skarbowym lub w innym organie podległym Ministerstwu Finansów kandydat będzie musiał przedstawić także odpisy lub kopie dokumentów określających poziom i kierunek wykształcenia oraz świadectw pracy. Jest to wymóg, który niemożliwi zachowanie w tajemnicy udziału w konkursie na stanowisko naczelnika urzędu lub dyrektora izby skarbowej – podaje „Rzeczpospolita”.