NSA uchyliły 778 decyzji wydanych przez urzędy kontroli skarbowej, przyznając podatnikom prawie 223,6 mln zł. Z kolei wadliwe decyzje urzędów skarbowych kosztowały nas 191,3 mln zł. Niestety, nie zawsze widać winnego – niektóre izby skarbowe nie były w stanie wskazać konkretnego urzędu odpowiedzialnego za konieczność zwrócenia wadliwie pobranych pieniędzy.

Niekwestionowanym liderem tegorocznego rankingu w kategorii kontroli podatkowych wszczętych i zakończonych w 2007 r. jest Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, ponieważ przeprowadził ich w sumie 2177.

Czas trwania postępowań oraz odsetek uchylanych decyzji to najsłabsza strona działania organów podatkowych w 2007 r. Czas od wszczęcia postępowania do momentu wydania decyzji wielokrotnie przekracza ustawowy termin na załatwienie sprawy.