Za korzystanie ze środowiska muszą płacić przedsiębiorcy i inne jednostki nie będące przedsiębiorcą według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy jeśli nie zapłacą będą mieli problemy z korzystaniem z funduszy z UE.

Opłata środowiskowa jest takim samym obowiązkiem publiczno-prawnym, jak podatki czy składki na ubezpieczenie społeczne. Firma, która nie zapłaci za korzystanie ze środowiska, nie może ubiegać się o unijną pomoc.

Pieniądze wpłaca się na konto Urzędu Marszałkowskiego, tylko wtedy, gdy opłata przekracza kwotę 400 zł za pół roku. Jeżeli jest niższa, firma nie płaci. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorcy z obowiązku przedstawienia Urzędowi Marszałkowskiemu wykazu emitowanych zanieczyszczeń.

Gabinet Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego