Tego typu zabiegi są dla mnie jako gospodarza Warmii i Mazur niezrozumiałe i wręcz niebezpieczne – komentuje sprawę Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Po przestudiowaniu proponowanych zmian przez Komendę Główną Policji, jako Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wyrażam stanowczy protest i oburzenie wobec planów korekty etatów, które mają pozbawić Komendę Wojewódzką Policji ponad stu etatów – podkreśla.

W województwie warmińsko-mazurskim przebiega zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Dodatkowo Polska weszła 21 grudnia 2007 r. do Układu z Schengen, a to się wiąże z tzw. uszczelnianiem wschodniej granicy. Straż Graniczna przyjęła do służby dodatkowych kilka tysięcy osób.

Dla województwa warmińsko-mazurskiego działanie to miało znaczenie strategiczne, gdyż funkcjonują tu dwa duże przejścia graniczne: w Bezledach i Gronowie, a już wkrótce może nastąpić uruchomienie trzeciego – w Grzechotkach. Cięcie etatów policyjnych garnizonów obsługujących ten teren wydaje się więc bezsprzecznie niewłaściwe – tłumaczy marszałek Protas.

Innym powodem, dla którego tak wielkie ograniczenia etatów jest według marszałka niesłuszne, to turystyczny walor Warmii i Mazur.
Z naszego doświadczenia wynika, że to właśnie mieszkańcy wielkich aglomeracji, jak Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk, Poznań, czy Wrocław są najczęściej odwiedzającymi nasze województwo turystami. Podchodząc więc logicznie do sprawy poprawy bezpieczeństwa przybywających do nas mieszkańców tych miast, należy mieć na uwadze realne potrzeby warmińsko-mazurskiej policji, która będzie w stanie obsłużyć ruch turystyczny – podkreśla Jacek Protas.

W ramach sezonu turystycznego 2008 (15 czerwca–31 sierpnia) zostało oddelegowanych do pełnienia służby na rzecz jednostek terenowych województwa warmińsko-mazurskiego 100 policjantów (m.in. 16 –do Giżycka, 12 – do Mrągowa, po 10 – do Elbląga i Ostródy, 9 – do Węgorzewa), czyli niemal tyle co planowana liczba przyszłych cięć.

Marszałek województwa już we wrześniu 2008 roku wystosował list do Komendanta Głównego Policji z prośbą o „zaniechanie działań zmierzających do wprowadzenia proponowanych zmian w Warmińsko-Mazurskiej Policji”.