– W tym konkursie podzieliliśmy 13 mln zł – mówi Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – Powtarzam banały, ale turystyka z namiotem nad jeziorem powoli zanika. Dzisiejsza turystyka wymaga ogromnych przedsięwzięć inwestycyjnych, także w ochronę środowiska, infrastrukturę, zaplecze turystyczne, bezpieczeństwo, a nawet kierunki kształcenia zorientowane na potrzeby rynku pracy, a ogólnie na profesjonalną turystykę. Sprzyjają jej szybkie, nowoczesne systemy komunikacji, tak by turysta po drugiej stronie globu przez Internet mógł zarezerwować u nas weekend. Tak w XXI wieku rozumiem otwarcie Warmii i Mazur na świat i korzystanie ze zdobyczy cywilizacji i pod tym kątem układaliśmy nasz program regionalny. W tym konkursie jednym z autorów programu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który wykona znakowanie turystyczne całego regionu. Wartość tej inwestycji to 1,7 mln zł.

Projekty, wybrane do dofinansowania:
gmina Giżycko – budowa mazurskiego Traktu Rowerowego wokół jeziora Niegocin – odcinek Wilkasy – Kanał Kula – 657 tys. zł
gmina miejsko-wiejska Pisz – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy – 613 tys. zł
gmina miejsko-wiejska Ruciane-Nida – urządzenie ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Wczasów – 761 tys. zł
gmina miejsko-wiejska Morąg – urządzenie terenów ogólnodostępnych na półwyspie Kretowiny – 2,312 mln zł
gmina miejsko-wiejska Biskupiec – budowa ścieżki rowerowej Rukławki – Biskupiec – Rzeck – 3,6 mln zł
gmina miejsko-wiejska Węgorzewo – budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 2,6 mln zł
gmina Stare Juchy – budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1,7 mln zł
gmina miejska Ełk – zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad Jeziorem Ełckim – 599 tys. zł
gmina miejsko-wiejska Lidzbark Welski – zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Lidzbarskiego – 1,7 mln zł
gmina Giżycko – kompleksowe zagospodarowanie brzegów jezior Niegocin i Wilkasy Duże – 798 tys. zł.