Ani Województwo Warmińsko-Mazurskie, ani żadna z jednostek samorządu terytorialnego na naszym obszarze nie prowadzi dziś stałej współpracy z partnerami z Irlandii – mówi Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – Jednak przy tworzeniu i realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Warmia i Mazury korzystały z doświadczeń partnera irlandzkiego – regionu Shannon. W procesie budowania RIS zastosowaliśmy metodologię używaną z powodzeniem od 1996 r. w innych europejskich regionach, w tym właśnie w ostatnich latach w irlandzkim Shannon. Region ten służył nam i służy do dziś radą oraz doświadczeniem w tej dziedzinie.

Region Warmii i Mazur współpracuje także z irlandzkim Regionem Południowo-Wschodnim w ramach sieci ENCORE. Sieć ENCORE (Environmental Conference of the Regions of Europe, Konferencja Regionów Europy ds. Środowiska) powstała w 1993 r. Ma na celu współpracę we wdrażaniu polityki ochrony środowiska UE, wspieranie skutecznego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz wymianę doświadczeń w tworzeniu warunków zrównoważonego wzrostu w regionach. Co dwa lata odbywają się konferencje sieci w poszczególnych regionach członkowskich.

Irlandia jest także sporym inwestorem na Warmii i Mazurach – mówi marszałek Jacek Protas. – Z listy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z 2006 r. obejmującej inwestorów, którzy ulokowali w Polsce kapitał, wynika, że Irlandia zainwestowała u nas co najmniej 1 mln USD. Ale oprócz inwestycji będziemy rozmawiać także o walorach regionu i przede wszystkim o ludziach – o wielu Polakach, którzy w ostatnich latach wybrali życie na wyspie.

Na Warmii i Mazurach mamy dwie duże bezpośrednie inwestycje kapitału irlandzkiego:
Brehon Capital Ltd. zainwestował w Mazury Golf & Country Club – Naterki,
Cement Roadstone Holding Plc (CRH) zainwestował w Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o.