Główne ustalenia spotkania dotyczyły:
– dofinansowania projektu z Unii Europejskiej, które wyniesie nie jak początkowo zakładano około 50 %, a według nowych ustaleń 85 %,
– podpisania pre-umowy w ciągu 3 tygodni od zakończenia wstępnego spotkania, czyli w terminie do 11 września 2008 roku,
– złożenia wniosku o dofinansowanie z programu infrastruktura i środowisko do końca grudnia 2009 roku,
– powołania specjalnych jednostek realizujących program pod przewodnictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
– Przy okazji powołania jednostek realizujących ustalono, że każdy z partnerów będzie samodzielnie odpowiadał za realizację własnej części projektu, co powinno znacznie przyspieszyć jego realizację – zaznaczył Grzegorz Nowaczyk.