Jak wynika z przepisów, dodatek mieszkaniowy przysługuje wówczas, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekroczył sumy 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125 % tej samej kwoty w gospodarstwach wieloosobowych. W tej chwili najniższa stawka emerytalna wynosi 636,29 zł. W związku z powyższym limity dochodów wynoszą 1113,51 zł i 795,36 zł. Jeśli dochód przekracza określoną stawkę, nie zamyka to drogi do otrzymania dodatku W momencie, w którym kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, dodatek jest automatycznie obniżany o niniejszą kwotę.