Wicepremier Grzegorz Schetyna 31 lipca br. udał się na zalane przez powódź Podkarpacie. Na miejscu, wraz z towarzyszącym mu Sekretarzem Stanu w MSWiA Tomaszem Siemoniakiem, zapoznał się z dokonanymi przez żywioł zniszczeniami.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przedstawicielom poszkodowanych przez powódź powiatów i gmin zostały wręczone promesy dotacyjne. Wszelkie środki finansowe zostaną przeznaczone na usunięcie spowodowanych przez powódź strat. Rząd przeznaczył na ten cel 15 mln zł. Ponadto zostało przekazane bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób i rodzin, których gospodarstwa domowe ucierpiały w wyniku panującej na Podkarpaciu klęski żywiołowej.
Kolejna pomoc pieniężna zostanie przekazana po oszacowaniu strat przez powołaną do tego celu komisję, której skład ma ustalić wojewoda.