Żeby przyznać dodatek specjlany muszą zostać określone zasady jego obliczania. Dla wójtów określają je przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, a dokładniej jego § 6, zgodnie z którym jest on przyznawany w wysokości od 20 do 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

O pozostałych pracownikach rozporządzenie milczy, ponieważ zasady przyznawania dodatku specjalnego regulować mają regulaminy wynagradzania.

Rzeczpospolita zwraca uwagę, że regulaminy wynagradzania obejmują jedynie pracowników, których podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę. Ponieważ podstawą zatrudnienia zastępców wójta oraz skarbnika jest powołanie, to nie można określić zasad przyznawania im dodatków specjalnych w regulaminie.