Resort finansów w uzasadnieniu do projektu informuje, że analogiczne formularze obowiązują już jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjaśnia również, że rozszerzenie wymaganych danych jest niezbędne, aby sprostać wymogom sprawozdawczym w ramach tzw. notyfikacji fiskalnej, opracowywanej dla Komisji Europejskiej i Europejskiego Biura Statystycznego – Eurostat.