Skład Izby początkowo liczył 25 osób. Jednak cztery z nich zrezygnowały z orzekania. W efekcie pozostałe mają więcej pracy, gdyż odwołania, jeśli nie mają wstrzymywać przetargów, powinny być rozstrzygane w ciągu 15 dni.

Z tego też względu ogłoszono dodatkowy nabór. W postępowaniu kwalifikacyjnym najwięcej punktów zdobyli: Ewa Jankowska, Anna Majstrowicz, Sylwester Kuchnio i Agata Mikołajczyk. W najbliższym czasie złożą oni ślubowanie na ręce premiera.