Trasy te, z racji strategicznego znaczenia dla transportu, są pod szczególną opieką Brukseli. Muszą mieć podniesiony standard, ale w zamian państwa mogą się ubiegać o dodatkowe pieniądze na ich budowę czy modernizację.

Na te środki liczy rząd, chcąc włączyć do sieci TEN-T m.in. projektowaną linię kolejową dużych prędkości z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia z wyjściem na Berlin i Pragę. Propozycje przewidują także objęcie transeuropejską siecią m.in. drogi ekspresowej nr 19 biegnącej wzdłuż wschodniej granicy Polski czy ekspresowej nr 10 od Szczecina przez Piłę i Bydgoszcz do Torunia. Większość z tych tras istnieje, niezbędne inwestycje ograniczą się więc do ich wzmocnienia, budowy węzłów drogowych i obwodnic. Listę szlaków transeuropejskich chcemy rozszerzyć również o dwa porty lotnicze – Łódź i Bydgoszcz – oraz o port w Policach – pisze dziennik.