Możliwość skarżenia nie tylko samej bezczynności organu administracji publicznej, ale także prowadzenia przez te organy postępowania w sposób przewlekły, umożliwienie wzywania stron w sprawach pilnych telefonicznie, telegraficznie lub mailowo, a także prawo do wnoszenia petycji – to tylko niektóre z propozycji zmian kodeksu postępowania administracyjnego. Projekt nowelizacji powstał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów strony mogą skarżyć jedynie bezczynność organów administracyjnych. Po wejściu w życie projektowanej nowelizacji będą mogły kwestionować również przewlekłość prowadzonego przez te organy postępowania.