W 2008 r. pracownicy wydziału skarg KPRM rozpatrzyli łącznie prawie 26 tys. wniosków (głównie skarg, petycji i listów). Co dziesiąty dotyczył funkcjonowania administracji publicznej, w tym kwestii pracowniczych, lub gospodarki komunalnej. W porównaniu z rokiem 2007 oznaczało to wzrost o 23 proc.

Zwracano uwagę m.in. na problem zwolnień z pracy, nieprawidłowości w procesie rekrutacji w administracji publicznej, zatrudniania osób bez wymaganych kwalifikacji (nepotyzm, kumoterstwo), braku jasnych i przejrzystych zasad awansowania pracowników. Poruszano również sprawę dużo wyższego wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą funduszy europejskich.