Stanowią one podstawowy mechanizm ubiegania się o środki finansowe na projekty kulturalne realizowane przez instytucje samorządowe, Kościoły i związki wyznaniowe, szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze itp.

– Rok 2007 będzie rokiem przełomu, jeśli chodzi o finansowanie kultury w Polsce – powiedział podczas konferencji prasowej w Centrum Sztuki Współczesnej minister Ujazdowski. – Mamy dwie dobre wiadomości. W przyszłorocznym budżecie MKiDN na ochronę zabytków zarezerwowano ponad 100 milionów złotych, co oznacza 150-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem bieżącym i jest największą kwotą przeznaczoną na ochronę dziedzictwa kulturowego od 1989 roku. Dzięki naszym staraniom z 350 do ponad 490 mln euro zwiększyła się pula środków unijnych na lata 2007-2013. Będzie z nich można finansować m. in. duże inwestycje infrastrukturalne – podkreślił minister.

Całkowity budżet 12 programów operacyjnych MKiDN w przyszłym roku wyniesie ponad 300 mln złotych. Nowością jest program „Wyspiański” wprowadzony z okazji ogłoszenia roku 2007 Rokiem Stanisława Wyspiańskiego.

Dodatkowo w programie operacyjnym „Dziedzictwo kulturowe” wprowadzone zostały dwa nowe priorytety: Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego i Ochrona zabytkowych cmentarzy. Na wsparcie działań, podejmowanych przez organizacje zajmujące się konserwacją zabytkowych nekropolii, zarezerwowano w budżecie ministerstwa ponad 3 mln złotych.

Minister poinformował również, że w styczniu 2007 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otworzy drugi nabór wniosków do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach tych funduszy dostępne będzie ponad 160 milionów złotych.

źródło: www.mkidn.gov.pl