Jak informuje Serwis Samorzadowy PAP chodzi m.in. o poprawioną ustawę o strażach gminnych. Nowe przepisy poszerzają katalog stanowisk w strażach gminnych o dodatkowe cztery – młodszego specjalisty, specjalisty, starszego specjalisty oraz zastępcy kierownika.

Dodatkowo, rozporządzenie płacowe zmieniane jest w związku wejściem w życie ustawy kompetencyjnej i formalnym zatrudnianiem pracowników parków krajobrazowych przez samorząd województwa.
Termin wejścia w życie nowelizacji przewidziano na dzień 24 grudnia 2009 r., jednak regulacje dotyczące wynagrodzeń pracowników parków krajobrazowych zaczną obowiązywać od dnia ogłoszenia.