Po wejściu w życie tych przepisów będą oni mogli już udzielać pouczeń, zwracać uwagę oraz ostrzegać. Wolno im będzie przeprowadzać kontrolę osobistą oraz przeglądać podręczne przedmioty i bagaż, ale tylko w uzasadnionych sytuacjach, np. gdy zaistnieje podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Strażnik będzie mógł zrewidować zatrzymanego też podczas doprowadzania pijanych do izby wytrzeźwień lub mieszkań oraz ujęcia osoby stwarzającej zagrożenie. Nie będą mogli natomiast obserwować i rejestrować za pomocą kamer obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.