Celem koalicji jest zjednoczenie firm, organizacji pozarządowych, urzędów oraz instytucji wokół idei większej aktywności osób starszych w sieci internetowej. Zadaniem koalicji jest wyrównywanie szans osobom w wieku 50 lat i więcej w dostępie do nowych technologii. Koalicja „Dojrz@łość w sieci” ma być miejscem współpracy i wymiany doświadczeń na rzecz wdrożenia rozwiązań ułatwiających dostęp do nowych technologii osobom starszym, które z różnych względów z nich nie korzystają. Jednym z obszarów działań jest popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych i poprawa dostępu oraz umiejętności posługiwania się nimi. Stworzenie koalicji zaproponowały firmy UPC Polska i Akademia Rozwoju Filantropii.12 maja br. przypada Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego