Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że wartość dodana wynikająca z budowania sieci współpracy jest nie do przecenienia. To, że się spotkaliśmy świadczy o tym, że cały czas działamy w systemie, jesteśmy jego elementami – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Augustyn Kubik. – Życie powoduje, że jesteśmy zmuszeni adaptować do pracy nowe narzędzia. Musimy działać tak, by nie klinczować się nawzajem, nie wchodzić w kompetencje. Potrzebujemy też odpowiedniej bazy danych. Krajowy System Informatyczny, w którym będziemy zapisywać dane o projektach z lat 2007-13, spełni te funkcje – dodał wiceminister.

Podczas konferencji zostały omówione funkcje Instytucji Zarządzających, przez Instytucję Audytową, na Instytucji Certyfikującej kończąc. Przedstawiono sporo praktycznych aspektów przeprowadzania kontroli i wykrywania nieprawidłowości. Policja zaprezentowała modelowe przykłady przestępstw na szkodę budżetu UE wykrytych we współpracy z urzędami. Było to kompleksowe, bogate w informacje doświadczenie dla obu stron.