Podczas posiedzenia omówione zostały zagadnienia zmian projektu umowy spółki oraz kwestie dotyczące składu zarządu i rady nadzorczej spółki. Ponadto marszałkowie dyskutowali o konieczności zmian ustawowych, kierunkach programu restrukturyzacji spółki oraz projektu zmiany ustawy o Funduszu Kolejowym. W trakcie spotkania zreferowane zostały również informacje dotyczące audytu spółki oraz stanu zawarcia umów o dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich przez samorządy województw.