W charakterze prelegentów w konferencji udział wzięli między innymi prof. Jerzy Buzek, Premier RP w latach 1997 – 2001, Mariusz Sebastian Witczak, Senator VII Kadencji Senatu RP, Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, prof. dr hab. Michał Kulesza. Gośćmi konferencji byli posłowie i senatorowie Ziemi Wielkopolskiej, europarlamentarzyści, twórcy reformy samorządowej, marszałkowie, wojewodowie, a także radni pierwszej i obecnej kadencji Sejmików Wojewódzkich.