Istotnym elementem, który jak sądzimy będzie z jednej strony decydować o lokalizacji elektrowni, a z drugiej będzie dawać pewną przyszłość tej inwestycji, jest zaplecze kadrowe. Zaplecze kadrowe dla budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej mogą dać wyższe uczelnie. Uważamy, że Politechnika Poznańska jest doskonałym miejscem, które możemy uważać za kuźnię kadr niezbędną do realizacji tego przedsięwzięcia – powiedział Marek Woźniak.

Marszałek planuje przedstawić polskiemu rządowi ofertę z zachętą do budowy elektrowni atomowej w Wielkopolsce. Wyrazi w niej też gotowość udzielenia wsparcia finansowego Politechnice. Politechnika Poznańska ma zadeklarować włączenie się w proces kształcenia kadr.

O otwarciu Politechniki Poznańskiej na nowe potrzeby w zakresie kształcenia zapewnił jej rektor prof. Adam Hamrol. – Ponieważ wierzymy i wiemy, ze energetyka jądrowa jest jedyną rozsądną alternatywą na przyszłość, deklarujemy, że utworzymy specjalność, a w przyszłości może nawet kierunek Energetyka Jądrowa – powiedział prof. Adam Hamrol.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi obecnie rozmowy z partnerami we Francji na temat doświadczeń tego kraju w zakresie korzystania z energetyki atomowej.