Do IX edycji Konkursu swój udział zgłosiło 46 jednostek samorządu terytorialnego, które nadesłały ogółem 55 projektów. Do dalszej oceny zakwalifikowały się 42 przedsięwzięcia – z nich wyłoniono laureatów. Ci otrzymali nagrody pieniężne, rzeczowe oraz wyróżnienia. Projekty ocenione zostały w 2 kategoriach – promocja współpracy pomiędzy samorządami a jednostkami im podległymi, bądź organizacjami lub podmiotami gospodarczymi oraz promocja działań i inicjatyw społecznych samorządów lokalnych.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy proekologicznej i prokulturowej oraz zachęcenie środowisk lokalnych do podejmowania wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

fot. www.wielkopolska.mw.gov.pl