Według ZPP rozwiązanie takie sprawi, że powiatowi inspektorzy będą mogli skupić się na realizacji swoich zadań merytorycznych – bez troski o codzienną obsługę. Co więcej dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu środków finansowych możliwe będzie zwiększenie zatrudnienia specjalistów. Tym bardziej, że zgodnie z założeniami dotyczącymi szczebla wojewódzkiego efektem konsolidacji będzie redukcja etatów obsługi o 60 proc. W odniesieniu do szczebla powiatowego oznacza to zmniejszenie zapotrzebowania o 2,8 tys. etatów obsługi. Przyjmując średnią płacę w wysokości 2.856 zł (taką jak w administracji zespolonej na szczeblu województwa) – zdaniem – ZPP można w efekcie oszczędność 82 mln zł.