Wojewoda będzie właściwym organem administracji do weryfikowania zaświadczeń i decyzji uprawniających do uzyskania przez zabużan zadośćuczynienia za utracone mienie. Mają oni decydować o zmianie rozstrzygnięcia, stwierdzać nieważność lub wznawiać postępowanie w sprawach zaświadczeń i decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty.

W sprawach mienia zabużańskiego trwają jeszcze procesy przed sądami cywilnymi. Dwie skargi zabużańskie wpłynęły do Trybunału Konstytucyjnego. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia wnioskodawcy zapowiadają skierowanie ich do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Od początku prowadzenia wypłat do końca sierpnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił ogółem 5682 rekompensat z tego tytułu, których łączna kwota wyniosła 213 118 649,04 zł. – pisze „Gazeta Prawna”.