Na rozwój tych regionów ma być przeznaczone 2,27 mld euro środków europejskich i ok. 401 mln euro z krajowego budżetu.

Jak wyjaśnili przedstawiciele resortu rozwoju na konferencji prasowej, Strategia jest pierwszą w Polsce – po reformie administracyjnej z 1998 roku – strategią makroregionalną, obejmującą kilka województw.

Województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie to najbiedniejsze regiony rozszerzonej UE.

Strategia Rozwoju Polski Wschodniej zakłada m.in. 1,18 mld euro na infrastrukturę edukacyjną woj. wschodnich, a także rozbudowę parków przemysłowych oraz dostęp administracji, firm i mieszkańców do szerokopasmowego internetu.

Ok. 622 mln euro mają pochłonąć projekty rozwoju metropolii wschodnich. Lublin, Białystok, Rzeszów, Kielce i Olsztyn mają szansę na rozwój nowoczesnych sieci transportu zbiorowego oraz rozbudowę infrastruktury wystawienniczej, targowej, kongresowej i konferencyjnej.

Ponad 794 mln euro ma zostać przeznaczone na infrastrukturę transportową w regionie, m.in. budowę i modernizację ważnych odcinków dróg wojewódzkich i obwodnic.

Realizacja projektów w ramach strategii ma być systematycznie monitorowana, a ich lista – w miarę potrzeb – modyfikowana co 3-4 lata. W poniedziałek w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego rozpoczyna się faza konsultacji społecznych Strategii. Na styczeń 2007 r. resort rozwoju zapowiedział konsultacje w 5 regionach wschodnich.

Objęte Strategią województwa zajmują ok. 32 proc. obszaru Polski, na którym mieszka 22 proc. mieszkańców kraju. Tworzą oni ok. 16 proc. polskiego PKB.