W Warszawie 3 grudnia br. podczas uroczystej gali po raz trzeci nagrodzono Najbardziej Podziwianych Samorządowców. Nagrody wręczono również projektom realizowanym przez samorządy oraz najlepszej spółce samorządowej. Samorządowców wybrało środowisko. Po raz pierwszy w tej edycji przyznano certyfikaty, wręczano je na podstawie badań, przeprowadzonych przez TNS OBOP wśród mieszkańców gmin.

Nagrody zdobyli:

Grand Innowator 2009 Człowiek Roku Polskiego Samorządu
Paweł Szczepankiewicz, Wójt Gminy Wierzbinek


Grand Innowator Najlepszy Projekt Samorządowy Roku 2009
Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy zrealizowany przez Urząd Miejski w Gorzowie Wielkopolskim


Najbardziej Podziwiany Marszałek Województwa 2009
Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego


Najbardziej Podziwiany Prezydent Miasta 2009
Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznań


Najbardziej Podziwiany Starosta 2009
Zenon Janus, Starosta Powiatu Kieleckiego


Najbardziej Podziwiany Burmistrz 2009
Jan Leszek Wiącek, Burmistrz Miasta i Gminy Wołczyn


Najbardziej Podziwiany Wójt 2009
Paweł Szczepankiewicz, Wójt Gminy Wierzbinek


Najlepszy Projekt Infrastrukturalny 2009:
Wdrożenie nowatorskich programów finansowania budownictwa zrealizowane przez
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o w Ostrowie Wielkopolskim


Najlepszy Projekt Sportowy i Turystyczny 2009
Zespół otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Grodzisku Wielkopolskim zrealizowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim

Najlepszy Projekt Urbanistyczno – Rewitalizacyjny 2009
Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy zrealizowany przez Urząd Miejski w Gorzowie Wielkopolski


Najlepsza Spółka Samorządowa
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.


oraz certyfikaty


Nagroda Satysfakcji Mieszkańców 2009
Gmina Choroszcz


Nagroda Satysfakcji Biznesu 2009
Gmina Tarnowo Podgórne

Nagroda Innowator ma wyróżnić osoby, która za dokonania w swojej jednostce samorządowej cieszy się największym podziwem środowiska oraz projekty mogące uchodzić za wzorcowe. W konkursie głosy oddają osoby, stojące na czele jednostek samorządowych: a więc wójtowie, burmistrzowie, starości, prezydenci i marszałkowie. Nominują one osoby, które następnie poddawane są ocenie w głosowaniu. W wyniku głosowania tworzona jest tzw. „short lista” spośród której na gali wyłaniani są zwycięzcy. Nagrody dla Najlepszych Projektów Samorządowych przyznawane są przez jury Akademii Samorządu, złożone z laureatów ubiegłorocznych edycji konkursu Innowator. Prawo składania projektów do konkursu miały jednostki samorządu terytorialnego. Audytorem zewnętrznym konkursu jest firma KPMG.

W ramach projektu Innowator, jednostki samorządu terytorialnego miały również możliwość uzyskania nagrody i godła promocyjnego INNOWATOR w dwóch kategoriach: Nagroda Satysfakcji Mieszkańców oraz Nagroda Satysfakcji Biznesu. Nagrody przyznawane są na podstawie profesjonalnych badań rynkowych prowadzonych przez TNS OBOP.

Organizatorem Innowatora Dni Samorządu jest Centrum im. Adama Smitha.

Serwis Publiczni.pl objął patronat nad tym wydarzeniem.