Nowelizację prawa ochrony środowiska podpisał już prezydent. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł już wkrótce nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko (w tym na zdrowie ludzi), zaprzestanie bądź ograniczenie takich praktyk. Wyda decyzję, w której ustali termin dostosowania się dookreślonych zasad.