Od blisko dwóch lat w każdym urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim powinny być utworzone stanowiska sekretarza gminy, powiatu i województwa.
W małych gminach często ze względów finansowych stanowisko sekretarza nie zostało stworzone lub obowiązki sekretarza powierzano innemu pracownikowi. Dlatego taką funkcję najczęściej pełnią jednocześnie zastępcy wójtów. Gminy tłumaczą się, że w konkursie nie mogą znaleźć odpowiedniego kandydata.
Nie należy łączyć tych dwóch funkcji, bo są one pełnione na dwóch różnych podstawach – powołanie i umowa o pracę – co pośrednio wskazuje na ich różnorodność – wyjaśnia Małgorzata Terlikowska, radca prezesa Rady Ministrów.