Obowiązek wprowadzenia regulaminów wynagradzania wprowadził art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z jego treścią należy w tym dokumencie określić wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych oraz szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego.

Ponadto w takim regulaminie można zawrzeć postanowienia określające warunki i sposób przyznawania i wypłacania premii i nagród innych niż jubileuszowa, jak również warunki i sposób przyznawania dodatków do wynagrodzeń, w szczególności funkcyjnego oraz specjalnego, który można przyznać pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych. Jak podkreśla dziennik, regulaminy wydajemy tylko dla zatrudnionych na umowę o pracę.